Martin Luther University Halle-Wittenberg

Further settings

Login for editors

Dr. Marcin Spyra

Sprechstunde

Contact

Contact

Marcin Spyra
Institute for Geosciences and Geography
Dept. Sustainable Landscape Development

Von-Seckendorff-Platz 4
06120 Halle (Saale)

postal address:
Marcin Spyra
Institut für Geowissenschaften und Geographie
Fachgebiet Nachhaltige Landschaftsentwicklung
Von-Seckendorff-Platz 4
Halle (Saale)

Work Experience

From Februar 2017 - Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Institute for Geosciences und Geography, MLU Halle

From October 2009 - Assistant professor

Opole University of Technology

Faculty of Civil Engineering and Architecture - Higher education / university

Research

 • Research concerning to the cross-border landscapes with the particularattention to Upper Silesia cross-border landscape- Cultural Ecosystem Services, indicators and accessibility;- Sustainable planning approaches for urban peripheries;· Technotopes;
 • Integrated planning for transboundary marginalized landscapes

Didactic

 • Lectures: “Urban planning” (3rd, 4th, 5th and 6th semester, bachelor level),“Architectural Design” (1st, 5th semester, bachelor level);- Workshops: „Urban Planning” (4th, 5th and 6th semester, bachelor level),- Supervision of bachelor diplomas (field architecture and urbanism),
 • Reviewing of bachelor diplomas (field architecture and urbanism).

Research Projects

 • 2009 – 2014 participant in the project „Launching a new field of study anddegree of Architecture and Urban Planning as an extension of the educational offer Opole University of Technology”, co-financed from European SocialFound (Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności);
 • 2012-2013 Coordinator from the Polish partner of the project "Schoolwithout borders: Polish-Czech border region through the eyes of future architects from Ostrava and Opole”. Project partners: Opole University of Technology, VSB Technical Univrsity of Ostrava, co-financed from European Regional Development Found, Cil3/Cel3 2007-2013;
 • 2013 volunteer participant in the project „Let`s Exchange HEritage of our CUlture – drawing as communnication tool of students of architecture/enginners from Euporean universities – HERCULES”, financed by European Union within the framework of Lifelong Learning Programme /Erasmus Programme;
 • 2013 Project coordinator „Development strategy for the Czech – Polish crossborderarea”. Project partners: Opole University of Technology, VSB Technical Univrsity of Ostrava, Palacky University, co-financed from European Regional Development Found, Cil3/Cel3 2007-2013.

Scientific internships

 • 2010.11: Universität Kassel, School of Architecture, Urban Planning and Landscape Architecture; responsible person: prof. dr. Iris Reuther;
 • 2011.05: Arkitektur- og designhűgskolen i Oslo, Department of UrbanPlanning; including seminar titled “Spatial planning of multi-culturallandscapes”; responsible person: prof. Dag Tvilde;
 • 2012.09: Malmö Högskola, Faculty of Culture and Geography; includingseminar titled. „Cross-border landscape of Upper Silesia”; responsible person: Prof. Per-Olof Hallin

From August 2007 - Owner - Project Studio

“Marcin Spyra – Architect” for Urban planning, architecture, consulting

From October 2006 till October 2015 - Lecturer

Katowice School of Technology

From October 2010 till March 2011 - Lecturer

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

From December 2002 till October 2007 - PhD student

Silesian University of Technology

July 2003 till June 2004 - Foreman

Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „Conres” Sp. z o.o

January 2002 till February 2003 - Foreman

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o.

From November 2000 till May 2004 - Architect assistant

Pracownia Architektoniczna „Czora & Czora” sp. z o.o.

Education and Training

2007 - Doctor of Philosophy - Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Gliwice, Poland

2000 - Master of science, engineer, architecture and urbanism - Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Gliwice, Poland

Additional Information

Publications indexed by Web of Science

 • Spyra M. (2014) The feasibility of implementing cross-border land-usemanagement strategies: a report from three Upper Silesian EuroregionsiForest Vol. 7, str. 396 - 402 URL:http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1248-007,    doi:10.3832/ifor1248-007   
 • La Rosa, D., Spyra, M., & Inostroza, L. (2015). Indicators of Cultural EcosystemServices for urban planning: A review. Ecological Indicators Vol. 61, cz. 1 str. 74-89.5 year IF: 3,494
 • Hauck J., Albert C., Fürst C., Geneletti D., La Rosa D., Lorz C., Spyra M. (2015).Developing and applying ecosystem service indicators indecision-support atvarious scales. Ecological Indicators Vol. 61, cz. 1 str. 1-5. 5 year IF: 3,494
 • Geneletti D., La Rosa D., Spyra M., Cortinovis Ch. (2017) A review of approaches and challenges for sustainable planning in urban peripheries Landscape and Urban Planning (in press)

Other scientific publications

 • Spyra M (2004) Przemiany oraz sukces dzielnicy Grünerlűkka w Oslo. Czasopismo Techniczne. 9th International Conference of Institute of Urbanism, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology;
 • Spyra M. (2004) The development chances for shrinking cities. Case studies from Dąbrowa Górnicza and Cottbus. Architektura ir gyvenamosios aplinkos kokybe – International Scientific Conference “Architecture and Quality of Living Environment”, Kaunas University of Technology, Lithuania;
 • Spyra M (2006) Zespoły badawczo – przemysłowe. Analiza wybranych przykładów Europejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2nd International Conference of PhD Students from faculties of architecture “Science in Everyday Live”;
 • Spyra M (2006) Park naukowo – technologiczny jako przykład współtworzenia przestrzeni miejskiej przez kapitał międzynarodowy – 17th International Scientific Conference „Outcomes of cities rebuilding with EU structural Fonds”;
 • Spyra M. (2008) Silesian Technopolis. Urbanistyka Vol 2;
 • Spyra M. (2008) Czy możliwe jest wytworzenie policentrycznego środowiska innowacyjnego na Śląsku? SOOIP Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Annual 2008;
 • Czora G., Spyra M. (2009) Park of Light – creation of the new iamge of cities [in:] Sulimowska – Ociepka A. „Attractiveness of the city. Urban Landscape Renewal” The Deapartment of Architecture at The Silesian University of Technology, Gliwice 2009;
 • Spyra M. (2009) Miasto jako optymalne środowisko parku technologicznego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług,Szczecin 2009;
 • Spyra M. (2010) Water in the process of transformation of urban space. Case study: Świdnica and Sieradz [in:] Januchta – Szostak A. “Sensitive approach to water in urban environment”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Spyra M. (2010) The role of public space in city’s environment [in:] Perinkova M., Spackova E. “Architecture in Perspective”, Stavebni Fakulta Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava;
 • Spyra M. (2011) Wytyczne lokalizacyjne współczesnego parku technologicznego [in:] Matusiak K.B. „Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa;
 • Spyra M. (2011) Wybrane aspekty kształtowania obiektów parków technologicznych w kontekście nowych potrzeb ich użytkowników [in:] Matusiak K.B. „Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych”,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011;
 • Spyra M. (2011) Trwanie i przemijanie architektury miasta w kontekście metodologii projektowych. Czasopismo Techniczne 4-A/2011/1 volume 14 year 108;
 • Spyra M. (2012) Creation of new places in urbanized space, illustrated with the example of the city of Opole [in:] Juzwa N., Sulimowska – Ociepka A. „The Urban Landscape Renewal. City – People Friendly Places Ideas – Projects –Realisations”, Gliwice 2012;
 • Obracaj P., Spyra M. (2012) Studenckie warsztaty projektowe jako element planowania regionalnego. Inżynieria i Budownictwo 8/2012, s.451 – 452,
 • Spyra M. (2012) Durability and fleetingness of architecture at the example of cross – border town Cieszyn [in:] Špačková E. “Transformations in twentieth century architecture”, Ostrava;
 • Spyra M. Oglęcki J. (2013) Opportunities and threats to the development of medium-sized towns in the Upper Silesia region exemplified by Bogumin and Jastrzębie Zdrój [in:] Juzwa N., Sulimowska – Ociepka A. „Middle – sized cities of tommorow”, Gliwice, Łódź 2013;
 • Spyra M. (2013) Economic Development Opportunities for the Pradziad Euroregion Borderland [in:] Spyra M. “Cross-border Landscape of Euroregion Pradziad”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole;
 • Spyra M. (2013) Zrównoważony rozwój Euroregionu Silesia. Synteza pracy podczas warsztatów projektowych[in:] Kiszka J. „Blue Notes” VSB-TU Ostrava
 • Spyra M. (2013) Eksperymentowanie z metodami planowania strategicznego na obszarze Euroregionu Silesia[in:] Kiszka J. „Blue Notes” VSB-TU Ostrava;
 • Spyra M. (2014) Ecosystem Services and Border Regions. Case Study from Czech – Polish Borderland, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, Special issue, 06/ 2014;
 • Spyra M. (2015) Small Cities as an Element of Cross-border Landscape Exemplified in the Pradziad Euroregion. Space&Form 23/2, pp. 259-264;
 • Bondaruk J., Spyra M., Pilch A., Kruczek M. (2015) Metody planowania rozwoju przestrzennego obszaru transgranicznego na przykładzie projektu Edu2Work [in:] Ptaček P., Opravil Z., Roubinek P. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego obszaru transgranicznego: studium przypadku pogranicza Euroregionu Pradziad. Geographia Moravica ,Univerzita Palackého v Olomouci, pp. 85 – 105;
 • Obracaj P., Spyra M., Opałka P., (2015) Czynności realizowane dla studentów uczelni w czesko-polskim pograniczu, [in:] Ptaček P., Opravil Z., Roubinek P.Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego obszaru transgranicznego: studium przypadku pogranicza Euroregionu Pradziad. Geographia Moravica, Univerzita Palackého v Olomouci, s.105 – 115.

Popular publications

 • Spyra M (2004) Co zrobić z kurczącym się miastem? Architektura – Murator.06/ 2004
 • Spyra M (2004) Oswoić przemysł. Architektura – Murator. 11/ 2004
 • Spyra M (2005) Studenckie warsztaty w Katowicach. Z Życia PolitechnikiŚląskiej. 05/ 2005
 • Spyra M (2005) Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach. Architektura – Murator.09/ 2005
 • Spyra M (2005) Huty, nasza miłość. Gazeta Wyborcza, photographiespublication 09/ 2005
 • Spyra M (2005) Piękno w Brzydocie. Architektura – Murator 03/ 2006
 • Spyra M. (2007) Katowice, przyszłość miasta z przeszłością. Architektura –Murator 03/ 2007

Scientific conferences

 • 2011: „Architektura v perspektive”, Ostrava, VSB Ostrava, (Czech Republic),Presentation title: “The role of public space in city’s environment”;
 • 2012: „Architektura v perspektive”, Ostrava, VSB Ostrava, (Czech Republic),Presentation title: „Durability and fleetingness of architecture at the example of cross – border town Cieszyn”;
 • 2012: RegioResources21 Regions in Transition, Dresden (Germany) Presentation titled: “Pictogram mapping of Uppe Silesia cross-border region”
 • 2013: RegioResources 21 A cross-disciplinary dialogue on future perspectives for a sustainable development of regional resources, University of Catania (Italy); member of the scientific and organizing committee of international scientific conference;
  • Titles of the presentations: (1) “Urban ecosystem services under a cross –border perspective. The role of Olza river natural corridor into urban environment of Karvina, Cieszyn and Třinec and the surrounding landscape” (with Inostroza L.),
  • (2) “Technomass and Technotopo: New indicators of urban Ecosystem Functions. A methodological & conceptual approach” (with Inostroza L.)
 • 2014: 8th international scientific Conference TeMA „Innovations in regional and urban Planning” Neapol Włochy. Presentation titled „Ecosystem Services and Border Regions”;
 • 2014: “RegioResources21 Regions in Transition - Restoring Environment, Landscapes and Services” Central Mining Institute (GIG), Katowice (Poland), member of the scientific and organizing committee of international scientific conference; Key note titled “Planning in the age of technotopes and metropoles”;
 • 2015: “Dresden Nexus Conference: Global Change – SDGs - Nexus Approach”, co-converner of the scientific session titled “Urban ecosystem services and biological diversity”; Titles of the presentations:
  • (1) “Indicators of Cultural Ecosystem Services forurban planning: a review” (with La Rosa D., Inostroza L.)
  • (2) “Integrated landuse strategic planning of peripheral region. Case study from Czech-Polish borderland labor market” (with Bondaruk J., Pilch A.);
 • 2015: IUFRO Landscape Ecology Conference “Sustaining ecosystem services inforest landscapes”, Tartu (Estonia); co-converner of the scientific session titled „Ensuring ecosystem services provision in spatial planning”; Title of the presentation “Ecosystem services in cross-border landscape planning –comparing landscape development in Czech Republic and Poland”(with Inostroza L.); co-converner of the scientific session titled “Sustainable approaches for newurban peripheries” Presentation titled: “Sustainable Planning Approaches for New Urban Peripheries” (with: La Rosa D., Genelettin D.)
 • 2015: IALE-D Annual Conference “Ecosystem Services to ensure Sustainable Rural Development and Sustainable Use of Natural Resources”, Bonn(Germany), Presentation titled: “Cross-border spatial planning technologies in the European context. Notes from INTECRE project” (with Frank S., Fürst C.);
 • 2016: “The Ecosystem Services of Urban Rivers”, Kŕtiny, (Czech Republic); Title of the presentation: „The Olza river in the urban cross-border landscapeof Karvina, Cieszyn and Třinec. Supply and demand of urban ecosystem services” (with Inostroza L.)
 • 2016: EcoSummit, Elsevier, Montpellier (France); co-organizer of scientific workshop titled “Generating practical outputs from ecosystem servicesstudies- an interdisciplinary exchange”; Presentation titled: “Spatial analysis of green and grey systems in the urban cross-border landscape of Cieszyn and Českę Těšín, Central Europe”;
 • 2016: “RegioResources21 A cross-disciplinary dialogue on sustainabledevelopment of regional resources”, University of Santiago de Compostela,Lugo (Spain); member of the scientific and organizing committee;· Presentations titled:
  • (1) “Cultural ecosystem services in the marginalized cross-border landscape of Upper Silesia region” (with Inostroza L. La Rosa D),
  • (2) “Challenges for the use of cultural ecosystem services indicators for urban planning” (with La Rosa d., Inostroza L.).

Scientific reviews

 • 2014: “Managing territorial change through cross-border landscape policy: The European case of the Three Countries Park (BE-NL-DE)”, CASES. Changeand Adaptation in Socio-Ecological Systems;
 • 2015: “Vulnerability of ecosystem services provisioning to urbanization: A case of China”, Ecological Indicators (IF 3,494);
 • 2015 – 2016: “Data Envelopment Analysis of Cities - Investigation of the ecological and economic efficiency of cities using a benchmarking concept from production management”, Ecological Indicators (IF 3,494);
 • · 2016: „Spatial assessment of climate change vulnerability at the city scale”,Land Use Policy (IF 3,095).
 • 2016: “The low-entropy city: a thermodynamic approach to reconnect urban systems with nature”, Landscape and Urban Planning (IF 3,659).
 • 2016: “A new tool for ecosystem services and landscape connectivity assessment Ecosystem Services”, Ecosystem Services (IF 5,592).

Editorial work

 • 2013: Editor of the monography titled “Cross-border Landscape of Euroregion Pradziad”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole;
 • 2014 - 2015: guest co-editor of the special issue of Ecological Indicators journal (IF 3,494). Title of the special issue: “Developing and Applying Ecosystem Services Indicators in Decision-Support at Various Scales”;
 • 2015 - 2016: guest co-editor of the special issue of Landscape and Urban Planning journal (IF 3,659). Title of the special issue: “Sustainable Planning Approaches for New Urban Peripheries”.

Honors and awards

 • 2008: Award of the Polish Minister of Infrastructure for doctoral thesis "Parks science - technology. Evolution and context of the contemporary urban environment ";
 • 2008: The first honorable mention in competition for the urban master plan: "Development vision for Sychiv district in Lviv, Ukraine" (in cooperation with“Czora & Czora” office);
 • 2010: The European Federation of Engineering Consultancy Associations Award. Young Professionals competition of 2010;
 • 2011: The research grant for a young scientist Faculty of Civil Engineering, Opole University of Technology;
 • 2011 - 2014: Scholarship for an outstanding young scientist awarded by Polish Minister of Science and Higher Education.

Memberships

 • European LandUse Institute (ELI);
 • European Global Land Project Nodal Office;
 • Regional Studies Association – year 2014.Polish Society of Town Planners (Towarzystwo Urbanistów Polskich, TUP) – member of the board branch in Opole;
 • Silesian Chamber of Architects (Śląska Okręgowa Izba Architektów);
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR (współpraca z FIDIC) till December 2012;

Up